Calzeo®

Wartość dodana dla gospodarstw rolnych

Co to jest Calzeo®?

Calzeo® jest czysto naturalnym i mineralnym, lekko zasadowym materiałem pozyskiwanym w Polsce w procesie obróbki wysokiej jakości kamienia wapiennego lub dolomitu, zawierającym węglan wapnia i węglan magnezu oraz wysoki udział aktywnych minerałów ilastych (zeolit).

Calzeo®, zmieszany ze słomą lub innymi materiałami ściółkowymi, tworzy higieniczne, stabilne i przyjazne dla krów mlecznych legowisko.
Minerały ilaste i lekko zasadowe środowisko pH hamują rozwój zarazków chorobotwórczych i zapewniają krowie mlecznej higieniczny materac legowiskowy.

Obejrzyj nasze filmy z polskich gospodarstw rolnych:

Co zawiera Calzeo®?

Składniki:

Węglan wapnia i węglan magnezu, aktywne minerały ilaste (zeolit)

Czysto naturalny produkt bez żadnych domieszek szkodliwych dla zwierząt i gleby
(na podstawie analiz laboratoryjnych:
Eurofins Umwelt Nord GmbH, Hamburg,
Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy)

Uziarnienie / bardzo drobne frakcje:

90 – 100 % < 0,09 mm, frakcja ilasta i pylasta

(< 0,063 mm) ok. 80%

Sucha masa ok. 70-80%

CALZEO® ze względu na bardzo drobne uziarnienie pozostaje w gnojowicy w zawiesinie

Odczyn pH:

pH 8 – pH 9

Dostawy:

jako materiał spoisty

luzem na wywrotkach typu wanna w partiach 26/27 ton

Tak to się robi

Zastosowanie Calzeo®

Wóz paszowy napełnia się na przemian słomą i CALZEO® maksymalnie do wysokości ślimaka mieszającego w stosunku ok. 60-80% CALZEO® / ok. 40-20% słomy (części wagowe), przy wilgotności mieszanki ok. 15%. Dla pierwszego wypełnienia boksu zaleca się bardziej spoistą mieszankę: ok. 80% Calzeo, ok. 20% słomy (części wagowe) przy wilgotności mieszanki ok. 15%/20%.
Po minimum 20 minutach mieszania osiąga się optymalny wynik mieszania. Rozmieszczenie mieszanki na stanowiskach legowiskowych następuje wg indywidulnych możliwości i dostępnego sprzętu.
Regularne uzupełnianie CALZEO® wykonuje się przy użyciu takiej samej mieszanki w wozie paszowym, przy czym można wg indywidualnych potrzeb i preferencji zmniejszyć udział Calzeo® do 60/70 % i zwiększyć udział słomy do 40/30%. W czasie regularnej pielęgnacji stanowisk legowiskowych usuwa się grabiami kał i rozmieszcza się nową, suchą mieszankę CALZEO®.

Roczne zapotrzebowanie na mieszankę CALZEO® zależy od tego czy legowiska są całkowicie czy tylko częściowo wypełnione oraz od częstotliwości ścielenia jak również od użytego materiału ściółkowego. Roczne zapotrzebowanie na mieszankę CALZEO® przy regularnym uzupełnianiu co 7-14 dni wynosi ok. 600 kg (ok. 400 kG CALZEO® i ok. 200 kG słomy przy wilgotności mieszanki ok. 15%) na jedno stanowisko legowiskowe, w tym około 120-150 kG mieszanki CALZEO® na pierwsze wypełnienie boksu o głębokości min. 15 cm. Zużycie słomy spada w takim przypadku o połowę w stosunku do ściółki wykonanej tylko ze słomy.

Surowiec CALZEO®

Mieszanka CALZEO®

Po rozprowadzeniu w legowiskach mieszanki słomy z CALZEO od razu zauważyliśmy, że krowy natychmiast położyły się na legowiskach, a wymiona były suche i czyste.

Wartość dodana Calzeo®

Calzeo zapewnia Państwu:

Higiena

CALZEO® dzięki naturalnemu, lekko zasadowemu środowisku pH tworzy materac legowiskowy dla krów mlecznych, który hamuje rozwój zarazków chorobotwórczych i dzięki temu zapewnia zdrowe wymiona oraz racice (=zdrowie zwierząt). Jednocześnie CALZEO® pielęgnuje i ujędrnia bardzo wrażliwą skórę krów mlecznych (wymiona / strzyki)

Komfort krów

Wysokowydajne krowy mleczne potrzebują idealnego legowiska. Podczas leżenia krowa produkuje znacznie więcej mleka. Zatem materac legowiskowy musi być wykonany w taki sposób, żeby krowy chętnie się kładły i jednocześnie dobrze się czuły. Chodzi przecież o komfort krowy.

Dzięki CALZEO® krowy mleczne zyskują stabilny ale niezbyt twardy i higieniczny materac legowiskowy. CALZEO® to optymalna wyściółka dla krów mlecznych.

Oszczędność i bardzo proste zastosowanie

Rolnik może mieszać i używać CALZEO® przy użyciu swoich, zwykle dostępnych maszyn (ciągniki z ładowarką czołową i wóz/mieszalnik paszowy). Pielęgnacja stanowisk legowiskowych następuje poprzez regularne rozrzucanie nowej/suchej mieszanki. Wszelkie zanieczyszczenia usuwa się szybko ze stanowiska zwykłymi grabiami. Również nierówności mogą być łatwo wyrównane grabiami.

Często zadawane pytania

Czy muszę mieszać Calzeo® ze słomą, czy mogę użyć również np. trocin?

Najlepsze wyniki mieszania osiągnęliśmy z krótko pociętą słomą (słoma pszeniczna, żytnia lub pszenżyto). Ale co do zasady możliwe jest również użycie np. trocin.

Czy mogę również używać obornika końskiego?

Wiemy, że niektórzy rolnicy mieszają odchody końskie. Odradzamy takie działanie ze względu na to, że higieniczny materac jest niezbędny dla zdrowia krów mlecznych. Obornik koński może być zanieczyszczony zarazkami chorobotwórczymi.

Jakie ilości Calzeo® potrzebne są na jedną krowę lub na jedno legowisko?

Roczne zapotrzebowanie na mieszankę CALZEO® zależy od tego czy legowiska są całkowicie czy tylko częściowo wypełnione mieszanką CALZEO® oraz od częstotliwości ścielenia jak również od użytego materiału ściółkowego. Przy regularnym uzupełnianiu co 7-14 dni roczne zapotrzebowanie wynosi ok. 600 kg (ok. 400 kg CALZEO® i ok. 200 kg słomy przy wilgotności mieszanki ok. 15%) na jedno stanowisko legowiskowe, w tym około 120-150 kg mieszanki CALZEO® na pierwsze wypełnienie pustego boksu o głębokości min. 15 cm. Zużycie słomy spada w takim przypadku o połowę w stosunku do ściółki wykonanej tylko ze słomy.

Czy Calzeo® osadza się w urządzeniach do usuwania gnojowicy lub kanałach gnojowych?

Ze względu na bardzo drobne uziarnienie Calzeo® pozostaje w gnojowicy w zawiesinie. Stwierdziliśmy, że to drobne uziarnienie wpływa raczej pozytywnie na żywotność części mechanicznych narzędzi w urządzeniach do usuwania gnojowicy.

Czy gnojowica zmienia się podczas używania Calzeo®?

Po pewnym czasie stosowania Calzeo® zauważyliśmy, że gnojowica się zmienia. Calzeo® wspiera proces rozkładu gnojowicy. W rezultacie gnojowica staje się bardziej płynna. Calzeo® ma pozytywny wpływ na konsystencję gnojowicy.

Calzeo® powstaje podczas procesu obróbki kamienia wapiennego lub dolomitu. Czy muszę przestrzegać jakichś specjalnych środków bezpieczeństwa podczas przechowywania i stosowania Calzeo® ?

Nie. Calzeo® jest produktem całkowicie naturalnym i nie wymaga specjalnych środków bezpieczeństwa podczas przechowywania i stosowania w gospodarstwie.

Chciałbym dokładnie wiedzieć z czego składa się Calzeo®. Jak mogę uzyskać informacje?

Przetestowaliśmy Calzeo® pod kątem jego składników w niezależnych laboratoriach. Calzeo® składa się z węglanu wapnia, węglanu magnezu oraz co najważniejsze z aktywnych minerałów ilastych. Produkt jest całkowicie pochodzenia naturalnego, nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Prowadzę rolnictwo ekologiczne. Czy mogę używać Calzeo®?

Tak, Calzeo® może być używany jako wyściółka dla rolnictwa ekologicznego.

Czy Calzeo® jest środkiem grzybobójczym?

Calzeo® nie jest środkiem grzybobójczym. Calzeo® jest produktem całkowicie naturalnym.

PH Calzeo® wynosi około 8-9 i dlatego jest lekko zasadowe. Jak Calzeo® wpływa na higienę w legowisku?

Naturalny, lekko zasadowy , odczyn pH w połączeniu z aktywnymi minerałami ilastymi stanowi podstawę naturalnej higieny i pielęgnującego działania Calzeo®. Calzeo® zmieszany z np. krótko pociętą słomą tworzy czysty, komfortowy i suchy materac legowiskowy. Lekko zasadowy odczyn pH jest wystarczający, aby zabić patogenne zarazki nie niszcząc jednocześnie naturalnej i koniecznej u krów flory bakteryjnej. Minerały ilaste mają działanie pielęgnacyjne na wrażliwą skórę krowy (wymiona i strzyki), ale także na kopyta krów.

Jak długo mogę przechowywać Calzeo®?

Calzeo® nie zmienia swoich właściwości w czasie długotrwałego przechowywania. Zalecamy jednak, aby podczas przechowywania Calzeo® przykryć folią np. do okrywania silosów i chronić przed deszczem. Latem, w czasie wysokich temperatur Calzeo® może również wyschnąć. Wówczas należy dodać trochę wody (do ok. 20% udziału wagowego mieszanki) na sam koniec procesu mieszania w wozie paszowym.

Regiony sprzedaży CALZEO®

Kto chce więcej wartości, niech dzwoni!

CALZEO® Polska Magdalena Lisiak
ul. Kościerzyńska 107 | 60-446 Poznań | biuro@calzeo.pl

Po prostu proszę do nas napisać!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) (Dz.Urz.UE L119/1) informujemy że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Lisiak prowadząca działalność gospodarczą Calzeo Polska Magdalena Lisiak z siedzibą w 60-446 Poznań, ul. Kościerzyńska 107. Dane osobowe przetwarzane są w celu ewidencji i obsługi korespondencji jak również wykonania usługi marketingowej i sprzedażowej i będą udostępnione naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym dane osobowe oraz innym odbiorcom danych , świadczącym na rzecz administratora usługi np. informatyczne, hostingowe (strona www i obsługa poczty e-mail) , bankowe, kurierskie, doradztwa prawnego , doradztwa księgowego, doradztwa podatkowego, podmiotom windykującym, organom publicznym. Więcej informacji: Polityka prywatności

*Pole wymagane
CALZEO® Polska Magdalena Lisiak
ul. Kościerzyńska 107
60-446 Poznań
Polityka prywatności
© Wszystkie prawa zastrzeżone